MAXCARE – Men vi sinh xử Lý nhớt ao bạt

350.000

CÔNG DỤNG

  • Ngăn chặn hiện tượng đóng nhớt trên bạt và thành bể.
  • Giảm nhớt sau 1 lần sử dụng.
  • Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, xác tảo tích tụ ở đáy ao.
  • Giảm thiểu khí độc hại trong ao : NH3,H2S,NO2
  • Cải thiện chất lượng nước.
  • Cung cấp vi sinh vật có lợi, kiểm soát vi khuẩn gây hại.
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất