BZT ABsolute – Vi sinh xử lý đáy ao- xử lý xác tảo tàn

350.000

– Công dụng:

+ Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo silic phát triển trong ao.

+ Ức chế vi khuẩn có hại, gây bệnh gan tụy cấp, phân trắng, đốm đen… cho tôm..

+ Giảm vật chất hữu cơ lơ lửng, làm sạch đáy ao nuôi.

+ Sạch nước, bóng nước, giảm khí độc H2S, NH3, NO2…

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất