giới thiệu công ty

Trân An Phú là công ty chuyên sản xuất các chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản. Với phương châm góp phần xây dựng một nền công nghiệp sạch, các sản phẩm của công tyy tuyệt đối không chứa chất cấm, với đội ngũ các nhà khoa học, các viện trường luôn tìm tòi, nguyên cứu tìm ra các sản phẩm mới hỗ trợ việc chăn nuôi của nông dân ngày càng thành công hơn.