CHẾ PHẨM SINH HỌC

Bacillus
210,000 đ
Thêm giỏ hàng
Bio Organic
180,000 đ
Thêm giỏ hàng
Bound NO2
360,000 đ
Thêm giỏ hàng
MAXCARE - Men vi sinh xử Lý nhớt ao bạt
350,000 đ
Thêm giỏ hàng
BZT ABsolute - Vi sinh xử lý đáy dùng cho ao lót bạt.
350,000 đ
Thêm giỏ hàng
AQUAZYME - Vi sinh giảm tảo độc trong ao
350,000 đ
Thêm giỏ hàng