MAXCARE - Men vi sinh xử Lý nhớt ao bạt

350,000 đ

Chia sẻ

Mô tả sản phẩm

Men vi sinh chuyên xử lý nhớt ao bạt, hiệu quả sau 24h. Lưu ý: sử dụng phối hợp với men vi sinh xử lý đáy ao bạt BZT Absolute

sản phẩm cùng loại

Vi sinh xử lý đáy dùng cho ao bạt. 454g/3.000m3 nước.
300,000 đ
Thêm giỏ hàng
AQUAZYME
350,000 đ
Thêm giỏ hàng