MAXCARE - Men vi sinh xử Lý nhớt ao bạt

350,000 đ

Chia sẻ

Mô tả sản phẩm

Men vi sinh chuyên xử lý nhớt ao bạt, hiệu quả sau 24h. Lưu ý: sử dụng phối hợp với men vi sinh xử lý đáy ao bạt BZT Absolute

sản phẩm cùng loại

Bacillus
210,000 đ
Thêm giỏ hàng
Bio Organic
180,000 đ
Thêm giỏ hàng
Bound NO2
360,000 đ
Thêm giỏ hàng